Včelařství Kavalec

O VČELAŘSTVÍ:

"Není med jako med."

 

Včelařství Kavalec rozlišuje dva druhy medu. Med květový a med medovicový. Oba medy, nejsou-li nějakým způsobem narušeny, byly správně vytočeny a uskladněny, jsou i stejně hodnotné.

 

Květový med získává včela z květů a obsahuje kromě jiného i mnoho bílkovin rostlinného původu. Vyšší obsah bílkovin v květových medech je výhodný tam, kde je zapotřebí vysokého přísunu bílkovin – pro děti, pacienty po těžkých operacích nebo úrazech – všude tam, kde je potřeba rychlá obnova tkání. Květové medy jsou lépe stravitelné a nezatěžují organizmus jako medy tmavé.

 

Medovicový med vzniká jako vedlejší produkt činností některých mšic, puklic, atd. Tento hmyz nabodává listy nebo jehlice stromů, vysává rostlinnou šťávu a zužitkuje z ní pouze bílkoviny. Zbylou rostlinnou šťávu, velmi bohatou na cukry, vystřikuje ve formě kapének na povrch listů nebo jehlic. A právě tyto kapénky sbírají včely jako medovici. Medovicové - tmavé medy – jsou zvláště vhodné pro lidi s vleklým nebo akutním onemocněním dýchacích cest a pro nízký obsah bílkovin jsou velice prospěšné pro pacienty s onemocněním ledvin.

 

Chuť i kvalita medu záleží stejně jako u vína na počasí, místu sběru, roční době tedy vytáčení, nadmořské výšce, umístění úlů, příslušné vegetaci a hlavně na pečlivé a čistotné práci včelaře.

Med Kavalec získal řadu ocenění a „nasbíral zlaté medaile" v kategorii „Med roku".

Med se připravuje pro zákazníka v certifikované provozovně pod dozorem hygienicko-veterinárního inspektora. Pochází jen od našich včel z naší přírody.

 


Máte rádi med? Dopručujeme ochutnat medy včelařství Kavalec, které pro Vás máme k dispozici v našich prodejen Sklizeno. Věříme, že si s nimi „příjemně osladíte život" (nebo jen šálek čaje :-) )

Upozornění: Nabídka výrobků v prodejnách se může měnit v průběhu času. Také dostupnost výrobků v jednotlivých prodejnách se může lišit.

Fotogalerie


Naše prodejny Sklizeno

Otevřeno již 19 prodejen Navštivte nás!