Agrodružstvo Miroslav

O AGRODRUŽSTVU:

 

 

Agrodružstvo Miroslav pěstuje obiloviny a jiné plodiny, chová prasata i skot, produkuje mléko a pěstuje vinnou révu odrůd Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Sauvignon aj. To vše díky výborné půdě a klimatickým podmínkám Znojemské vinařské podoblasti. Cílem AGRODRUŽSTVA Miroslav je produkovat suroviny jako základ domácích potravin, které jsou nejen kvalitní a zdravé, ale také čerstvé a plné chuti.

 

 

1. Rostlinná výroba

Miroslav využívá ideálních podmínek, které poskytují černozemě a hnědozemě netrápené erozí k pěstování plodin jak pro potravinářské, tak semenářské a krmné účely. Mezi tyto plodiny patří např. pšenice, ječmen, kukuřice, cukrová řepa, řepka ozimá, hrách, vojtěška... Kvalita rostlinné výroby je zajištěna trvalou péčí o pozemky a dodržováním základních principů zemědělského hospodaření.

 

2. Živočišná výroba

Agrodružstvo Miroslav chová červenostrakatý skot a čtyřliniové křížence prasat. O zvířata je důsledně postaráno. Miroslav má přehled o tom, čím svá zvířata krmí, protože si míchá vlastní krmiva z plodin, které vypěstuje. Prasata jsou chována převážně na hluboké podestýlce při volném ustájení. Orientace je na chov dobře osvalených kusů s vysokým podílem svaloviny. Díky volbě červenostrakatého skotu je produkováno kvalitní mléko a maso s výraznou chutí.

 

Prasata s rodokmenem


 

V Miroslavi se momentálně chovají čtyřliniové křížence. To znamená, že prasničky jsou kříženci dvou plemen a kanci taktéž. U mateřských plemen se při výběru klade za cíl vynikající reprodukce, dobrérůstové schopnosti, poměrně velký tělesný rámec a pevná konstituce, dobrá mobilita zvířete a klidnější temperament. Otcovská plemena jsou citlivější na stres a dosahují horší plodnosti, zajišťují však vysoký podíl zejména libové svaloviny. Mají velmi dobrou růstovou schopnost, střední až větší tělesný rámec a vyznačují se lepším zdravotním stavem.

Chov je zaměřen na dobře osvalená zvířata s vysokým podílem libové svaloviny. Nicméně protože momentálním trendem mezi zákazníky je vychutnávat si maso s tukovým mramorováním, neboť tuk je nositelem chuti, do budoucna Agrodružstvo Miroslav uvažuje o repopulaci základního stáda na jiná plemena, např. Přeštické černostrakaté, Mangalica či Duroc.

 

 

 

 

Plemeno české strakaté

 

 

 

Agrodružstvu Miroslav chová kolem 250 kusů krav plemene České strakaté. Plemeno je zaměřeno na vysokou a kvalitní produkci mléka i masa. Cílem je produkci mléka postupně zvyšovat při zachování vysokých mléčných složek a zároveň dodržet podmínku vysoké masné užitkovosti. Mladí býci budou odchováni až do jatečné hmotnosti, kde je požadován rozumný denní přírůstek s následnou vysokou jatečnou výtěžností. Výsledkem je kvalitní a výrazná chuť masa. Proto při inseminaci je kladen důraz na býky zvyšující jak mléčnou, tak masnou užitkovost.

Krávy jsou rozděleny klasickým způsobem do skupin dle fáze produkce na rozdoj, vrchol a konec laktace, na suchostojné a na přípravu na porod. Telata jsou po narození napájena mlezivem, po 5-ti dnech jsou krmena sušenou mléčnou náhražkou a začínají se seznamovat se startérem. Po odstavu postupně přechází na směsnou krmnou dávku.

 

 

 

 

RODOKMENY A PLEMENA

 

Prasata s rodokmenem:

MATEŘSKÁ LINIE

Bílé ušlechtilé – je původem z Anglie, kde vzniklo na základě křížení několika kontinentálních i mimokontinentálních prasat a někdy bývá označováno jako Large white. Charakteristické pro toto plemeno jsou vzpřímené uši, bílé zbarvení, bílé štětiny, velmi dobré osvalení plece a kýty a poměrně velký tělesný rámec.

Landrace – je původem z Dánska. Taktéž se na jeho vzniku podílelo mnoho plemen. Stejně jako bílé ušlechtilé je plemeno chováno resp. používáno do mateřské pozice. Plemeno je velmi plodné a má velmi dobré parametry masné užitkovosti (přírůstek, zužitkování krmiva aj.). Je dále charakteristické svým větším tělesným rámcem. Barva kůže je narůžovělá a štětiny jsou bílé barvy. Landrace má velmi dobře osvalenou kýtu.

 

OTCOVSKÉ LINIE

Hampshire – plemeno vzniklo v Anglii z anglického sedlového prasete. Vyznačuje se dobrou reprodukční užitkovostí, dobrou růstovou schopností a velmi dobrou jatečnou hodnotou. Zvířata jsou odolná vůči stresu. Jsou středního až většího tělesného rámce. Barva prasat je černá a v oblasti obou plecí a hřbetu se táhne bílý pruh (připomíná ono sedlo). Plece jsou dobře osvalené.

Pietrain – je řazeno k nejmladším plemenům v Evropě. Pochází z oblasti Wallonne v Belgii a jako plemeno bylo uznáno v roce 1956. Často pietraina označujeme jako prase čtyř šunek, což je díky jeho výraznému osvalení hřbetu, kýt a plec. Kladem tohoto plemene je vynikající jatečná hodnota. Je to plemeno středního tělesného rámce a kůže zvířat je šedo-bílého zbarvení s možností černé pigmentace, zejména v oblasti zádě.

 

Plemeno české strakaté

Český strakatý skot je původním plemenem skotu na území České republiky. Je součástí celosvětové populace strakatých plemen shodného fylogenetického původu, rozšířené na všech kontinentech pro svoje vynikající vlastnosti a široké využití. Na celkových stavech skotu v ČR se podílí v současné době přibližně jednou polovinou.

Chovný cíl plemene je zaměřen na vysokou a hospodárnou produkci kvalitního mléka a masa. V dlouhodobější perspektivě charakterizuje mléčnou užitkovost cílový požadavek 6 000 až 7 500 l mléka s obsahem bílkovin nad 3,5 % masnou užitkovost průměrný denní přírůstek nad 1 300 g v intenzivním výkrmu býků s jatečnou výtěžností nad 58 %. Řada předních chovů dosahuje těchto parametrů již v současné době.

Hospodárnost chovu strakatého skotu je dána ukazateli chovné užitkovosti, a to především dobrým zdravotním stavem, zejména mléčné žlázy, pravidelnou plodností, snadnými porody, vitalitou telat, bezproblémovým odchovem, schopností k pastvě, vysokému příjmu a využití objemových krmiv.

O své dojné krávy se Agrodružstvo Miroslav stará s maximální péčí a krmné směsi míchá z vlastních plodin za asistence výživových specialistů z firmy Mikrop Čebín, kteří nám pomáhají krmit krávy nejen dostatečně, ale především vyváženě.

 

 

Čím jsou zvířata krmena?

Krmivová základna je z pohledu objemných statkových krmiv založena na kukuřičné siláži, vojtěškové senáži, vojtěškovém seně a slámě. Dále ke krmení se využívá cukrovarské řízky, obilné šroty, sójový a řepkový extrahovaný šrot a minerálně-vitamínové krmné doplňky. Pro podporu obnovy jaterní tkáně přidáváme menší množství ostropestřce mariánského. Seno a sláma jsou pro krmné účely nařezány pomocí řezačky na délku cca 2 cm. Tato úprava zabraňuje separaci krmné dávky zvířaty a správná délka částic suchých objemných krmiv napomáhá vytvoření dokonalé bachorové matrace. Celkem se krmí 5 mixů, které se liší v dávkování jednotlivých komponentů.

 

 

3. Vinice

Vinice Agrodružstva Miroslav se se nachází na viničních tratí Weinperky a U Vinohradu. Víno z hroznů čerpá chutě z karbonátové černozemě se štěrkovitým skeletem, místy překryté sprašemi a písečnými sedimenty mořského původu. Weinperky spadají do nejvyšší kategorie vinařských tratí. Klimatické podmínky (průměrná teplota 8,7 °C, roční srážky 495 mm, nadmořská výška 230–300 m.n.m.) a půdní profil území ležícího v dešťovém stínu Českomoravské vrchoviny prospívají a přispívají k pěstování vín Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Sauvignon a Ryzlink rýnský.

Agrodružstvo Miroslav obhospodařuje 46 hektarů vinic na dvou viničních tratích. Viniční trať U Vinohradu o rozloze 11 hektarů zastupuje odrůdy Zweigeltrebe, Dornfelder, Svatovavřinecké a Sauvignon. Na viniční trati Weinperky o rozloze 35 hektarů jsou zastoupeny odrůdy Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Veltlínské zelené, Sauvignon, Sylvánské zelené, Muškát moravský, Neuburg, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský a Rotgipfler.

Agrodružstvo zpracovává část produkce ve vlastním sklepě a zbylá produkce je prodávána převážně stálým partnerům. Do budoucna uvažuje o rozšíření výroby vína. Za tímto účelem vznikla nová značka PERK. Současně probíhá obnova vinic klučením, resp. výsadbou nové vinice. Odrůdová skladba je doplňována o typické odrůdy vhodné do Znojemské vinařské oblasti.

 

 

4. Mlékárna

Produkce mléka přesahuje 4 tisíce litrů denně, kterou Agrodružstvo dodává do smluvní mlékárny. Cílem je vybudování vlastní mlékárny, která bude zpracovávat jejich kvalitní mléko a produkovat celou řadu čerstvých a chutných výrobků jako konzumní mléko, máslo, tvaroh, jogurty a jiné zakysané produkty. Mlékárna vytvoří další nové pracovní možnosti a posílí tak regionální povědomí.

 

 

5. Služby a mechanizace

 

Kromě živočišné, rostlinné výroby, vinic a mlékárny, Agrodružstvo Miroslav, provádí vlastní technikou traktorové polní práce, kombajnovou sklizeň, zemní práce a dílenské opravy. Zaměstnáni jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří mají zkušenosti z provozu jak rostlinné, tak i živočišné výroby a právě díky nim je AGRODRUŽSTVO schopno nejen odvádět práci v požadované kvalitě, ale i plnit agrotermíny.

Na úseku mechanizace AGRODRUŽSTVA Miroslav pracuje 9 zaměstnanců – z toho 3 jsou pracovníci dílen, kteří zabezpečují chod živočišné i rostlinné výroby a zbývající obsluhují stroje pro polní výrobu.

 

 

 

 

 

Agrodružstvo je pro Vás schopno zajistit následující služby:

  • traktorové polní práce
  • kombajnová sklizeň
  • zemní práce
  • práce dílen

 

 

Pokud byste se chtěli o AGRODRUŽSTVU dozvědět více, neváhejte a navštivte oficiální stránky: http://www.agd-miroslav.cz/

Fotogalerie


Naše prodejny Sklizeno

Otevřeno již 19 prodejen Navštivte nás!